TRACTAMENT DE PISCINES

La ELECTROLISIS SALINA consisteix a afegir 1 gram de sal per cada 250 ml d'aigua, això equival a 5.000 ppm, molt inferior al sèrum salí 7.000 ppm o la llàgrima humana 10.000 ppm.

BENEFICIS I AVANTATGES DE LA CLORACIÓ SALINA

Efectivitat
 • Cloració automàtica segons les necessitats de l'aigua i la temperatura.
 • Desinfecció addicional per la formació d'oxigeno actiu, hidróxilos, aigua oxigenada i ozó.
 • Descomposició de les cloraminas (productores de la mala olor a clor i irritació de mucoses i pell).
 • Efecte floculante sobre les partícules, deixant l'aigua d'un blau brillant i transparent.
 • Eliminació de l'àcid cianúrico de l'aigua (estabilitzador de clor), màxim permès pel reglament sanitari 75 ppm.
 • Funció oxidativa directa dels elèctrodes sobre la matèria orgànica.
Descalcificador

 

Sostenibilitat i estalvi
 • Permet conservar l'aigua de la piscina durant un major període de temps amb el seu conseqüent estalvi en el cost de la factura de l'aigua.
 • Solament afegim SAL a la piscina; concentració de sal similar a mitja llàgrima.
 • La sal roman en el procés i es transforma amb el que aconseguim estalvi en la compra de productes químics.
 • Sistema respectuós amb el medi ambient. S'eviten les purgues d'aigua per mantenir el nivell d'àcid cianúrico (5% en instal·lacions públiques buidatge diari).
 • Baix consum elèctric dels equips en utilitzar fonts electròniques d'última generació.
 • El 90% dels costos en productes químics de la piscina s'eliminen.
 • El cost del manteniment de l'equip és mínim.
Descalcificador

Ahorro - Ecología - Salud - Calidad de vida - Comodidad

Salut
 • Eliminació de productes tòxics
 • Desaparició d'irritacions de pell, mucoses, ulls, etc.
 • S'evita la pressió osmòtica sobre la pell (aparició d'arrugues per estar molt temps en l'aigua)
 • No es deteriora el cabell ni els seus tints, ni la roba de bany.
 • Sense abelles ni vespes, encara no se sap el per què.
 • Millor flotabilitat, en ser l'aigua més densa.
Seguretat
 • Funciona amb un voltatge molt baix, inferior a 7.5V.
 • No existeix cap risc elèctric per als usuaris de la piscina.
 • Caixa IP65 per evitar l'entrada de gasos corrosius, humitats,... (models domèstics).
 • No necessitem emmagatzemar ni manipular productes corrosius.
Instalació
 • Fàcil instal·lació i ràpida. S'intercala en el circuit de la depuradora, darrere de la impulsió. Es pot realitzar la instal·lació sense buidar la piscina, en un matí.
Ahorro - Ecología - Salud - Calidad de vida - Comodidad