EMPRESA

L'osmosi inversa és el millor mètode actual per produir aigua pura, mitjançant un sistema físic, sense utilització de productes químics.

El seu principi de funcionament està basat en el mateix que segueix el nostre cos, on l'aigua és distribuïda a través de l'osmosi natural, que separa les impureses de l'aigua i la converteix en pura.

AQUAROC disposa d'una àmplia gamma de fonts per donar la solució òptima a cada empresa:

Ahorro  - Ecología - Salud - Calidad de vida - Comodidad

HOSTALERIA - RESTAURACIÓ


L'aigua osmotizada és saludable, altament diurética i amb el just percentatge de sals minerals, especialment sodi i calci. Ideal per a persones hipertenses, amb malalties cardiovasculars, renals, etc.

AQUAROC li ofereix solucions eficaces per al seu negoci d'hostaleria. Li instal·lem i mantenim els equips amb la tecnologia més moderna i un disseny exclusiu.Ahorro  - Ecología - Salud - Calidad de vida - Comodidad

ESCOLES


L'aigua osmotizada és una font d'estalvi per a l'empresa. Oblidi's de comprar, carregar i emmagatzemar aigua embotellada. Des d'ara, la seva única factura serà la de l'aigua de la xarxa.

AQUAROC disposa de solucions específiques per al sector educatiu. Tenim gran experiència en la instal·lació de dispensadors d'aigua en centres educatius, així com equips d'osmosi per a cuinar.Ahorro  - Ecología - Salud - Calidad de vida - Comodidad